Rozlicz z nami PIT-37
24 kwietnia 2020
Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce – Włocławek 2020
8 września 2020

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW RKS ŁÓDŹ od dnia 18.05.2020 do odwołania

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW RKS ŁÓDŹ
od dnia 18.05.2020 do odwołania

1. Hala oraz stadion czynne wg harmonogramu rezerwacji.
Godziny popołudniowych sesji treningowych w hali oraz na stadionie rozpoczynają się od:

od 15:15
od 16:40
od 18:05

2. Na stadionie łącznie z bieżnią może znajdować się maksymalnie 22 osób plus 4 trenerów, na hali 32 osoby plus 3 trenerów (brak trenera nie zwiększa limitu trenującej grupy). Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć grupowych powyżej ww. ilości osób. Jeżeli zostanie przekroczony limit użytkowników, będzie przerwana możliwości korzystania z hali/stadionu. Za limit ilości osób przebywających na boisku odpowiada trener, który rezerwował termin z deklarowaną liczebnością grupy. Rekomendowane jest, aby grupy od różnych trenerów, prowadziły zajęcia z zachowaniem należnej odległości, najlepiej w innej części stadionu/hali.

3. W treningach mogą brać udział zawodnicy, którzy mają uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec klubu (składki opłacone na bieżąco, do 15 dnia każdego miesiąca).

4. Wejście do hali na część treningową (zbiórka przy biurze pod schodami lub na zewnątrz) przez wyjście ewakuacyjne, a wyjście po zakończonym treningu przez drzwi z czytnikiem. Na część treningową wpuszcza trener prowadzący o wyznaczonej godzinie. Obowiązuje zmiana obuwia. CAŁKOWITY ZAKAZ WCHODZENIA INDYWIDUALNEGO.

5. Osoby korzystające z hali oraz stadionu nie muszą zasłaniać twarzy. Poza tymi miejscami, bezwzględnie należy używać maseczek, również w toalecie.

6. Brak możliwości korzystania z siłowni, szatni oraz węzła sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety, znajdujące się w przy szatniach – przebieralniach. Zalecane jest przybycie na obiekt w stroju sportowym.

7. Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego (minimum 2 m) . Osoby z symptomami przeziębienia lub choroby mają bezwzględny zakaz przebywania na obiekcie.

8. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Ręce odkażamy systematycznie w miejscach to tego wyznaczonych.

9. Trenujący mogą posiadać torbę lub plecak, ale za każdym razem przedmioty osobiste zawodnika, w tym np. ubiór czy napój muszą być zamknięte, a wszelkie opakowania zabrane ze sobą.

10. Każdy użyty sprzęt należy po zakończonym treningu zdezynfekować oraz odłożyć na miejsce. Zalecane jest, podkładania własnego ręcznika pod ciało podczas korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń znajdujących się na obiekcie.

11. Obowiązuje zakaz przebywania na stadionie/hali rodziców zawodników, ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektu.

12. Po zakończonym treningu lub po upływie wyznaczonego czasu należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.

13. Za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników odpowiada trener, który dokonał rezerwacji na dany okres czasowy.

14. Zakaz pozostawiania wszelkich odpadów na terenie obiektu w części treningowej stadionu i hali. Każdy użytkownik ma obowiązek zgodnie z segregacją wyrzucić śmieci do przygotowanych pojemników.

15. Osoby, które nie będą przestrzegały obowiązujących zasad nie będą mogły korzystać z obiektu.

16. Skorzystanie z obiektu możliwe jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji zgłoszonej w biurze klubu w formie osobistej lub telefonicznej pod nr 693 342 595 (nie dopuszcza się innej formy rezerwacji).

17. Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu i nie ma od nich żadnych odstępstw.