Skład Zarządu na kadencję 2017 - 2021

 

Krzysztof Mitera

Tomasz Kusyk

Tomasz Osmulski

Łukasz Bernardyn